Kiwanis Club Donates Desks to Washington School (The Progress 2/25/16)

Kiwanis Club Donates Desks to Washington School (The Progress 2/25/16)